Henrik har to mål for dagen: Han skal komme seg til level 20 og klekke et 10 km. egg. Vil han klare det og hva får han i egget?

Instagram: @nrkflippklipp
Nettside: www.nrksuper.no/flippklippstudio
Mail: flippklipp@nrk.no