Make sure to ๐Ÿ‘ and SUBSCRIBE if you like Pokemon Go!
โ˜… MEWTWO IS HERE: https://www.youtube.com/watch?v=3DkUalFuvoo
Send in your Top 5/Top 10 Sightings!
โ˜… Twitter: https://twitter.com/SUKnives
โ˜… Instagram: https://www.instagram.com/suknives/

Follow me for LIVESTREAMS!:
โ˜… Twitch: https://www.twitch.tv/suknives

Check these out!:
โ˜… Customize your own PC!: http://ironsidecomputers.com/
โ˜… GET FREE POKECOINS!: http://mistplay.co/chuck

Camera Gear:
โ˜… MY CAMERA: Sony a6500 – http://amzn.to/2qY0VqT
โ˜… CAMERA LENS: Sony 10-18mm – http://amzn.to/2qz0z98

Pokemon Go Top 5 Funniest Sightings! Including Funny Pokestops and other hilarious sightings!